Aprende español con nosotros
изучайте русский с нами
Learn English with us
Learn English with us
Learn English with us
Apprendre le français avec nous
Imparate l´italiano´ con noi
Lerne Deutsch mit uns

Termíny Cambridge skúšky FCE a CAE

FCE: 165€/120€*

Dátum skúšky: 9.3.2019 / 22.6.2019

Uzávierka registrácie: 14.2.2019 / 18.5.2019

* cena platná pri uplatnení vzdelávacieho poukazu

CAE: 175€/130€*

Dátum písomnej skúšky: 23.3.2019 / 1.6.2019

Uzávierka registrácie: 18.2.2019 / 29.4.2019

*cena platná pri uplatnení vzdelávacieho poukazu

Jazyková škola SPEAK sa v júni 2016 stala skúškovým centrom pre Cambridge skúšky, tzn. skúšky budú priamo v našej Jazykovej škole a nie je potrebné cestovať mimo Banskej Bystrice.

Certifikáty Jazykovej školy SPEAK

Po úspešnom ukončení celoročného kurzu študenti obdržia certifikát o absolvovaní kurzu. Stačí splniť podmienku 60 % -nej dochádzky a 70 % -ný priemer výsledkov všetkých progress testov.

Po úspešnom ukončení celoročného kurzu študenti obdržia certifikát o absolvovaní kurzu. Stačí splniť podmienku 60 % -nej dochádzky a 70 % -ný priemer výsledkov všetkých progress testov.

Medzinárodne uznávané certifikáty

Jazyková škola SPEAK pripravuje študentov na skúšky Cambridge English Language Assessment a IELTS, a rovnako im pomáha s prihlásením sa na skúšku, komunikáciou s organizátorom skúšky, poskytujeme im všetky potrebné informácie, vybavujeme dotazy, otázky, sťažnosti.

Zároveň sa snažíme ľuďom poskytovať služby na vysokej úrovni a budovať si dobré meno – zatiaľ každý náš študent pred prihlásením sa na skúšku dostal od lektora, ktorý ho učil, odporúčanie, či skúšku zvládne alebo nie. Sme hrdí na to, že máme 100% úspešnosť, a teda, že každý študent, ktorého sme na skúšku prihlásili a lektor mu skúšku odporučil absolvovať, ju úspešne zvládol.

Všetci naši študenti majú možnosť absolvovať bezplatne MOCK EXAM, minimálne 1-krát v polročnom kurze a minimálne 2-krát v celoročnom kurze. Je to akási skúška na nečisto, teda všetky podmienky sú splnené rovnako ako na reálnej skúške a rovnako dostanú informáciu o výsledku skúšky a pokyny od lektora ako sa zlepšiť a na čo sa zamerať. Mock exam sa organizujú u nás v škole, väčšinou v sobotu, výnimočne v piatok. Zúčastniť sa tejto skúšky môžu aj tí, ktorí nie sú našimi študentmi, resp. sú študentmi v iných kurzoch, v súčasnosti za poplatok 18€.

U nás máme funkciu koordinátora prípravných kurzov na skúšky Cambridge English Language Assessment a IELTS. Je ním jeden z našich dlhoročných kvalifikovaných lektorov, ktorý má so skúškami niekoľkoročné skúsenosti.

Študenti pred prihlásením sa do kurzu a na skúšku absolvujú pohovor s koordinátorom, ktorý im podá všetky potrebné informácie o skúške, poradí tú najvhodnejšiu pre konkrétneho študenta, skúša na mock exam a prezentuje študentom ich výsledky z mock exam, dáva odporúčanie kto skúšku zvládne a kto by ešte mal na sebe popracovať, funguje aj ako poradný orgán pre ostatných našich lektorov, ktorí učia v prípravných kurzoch.

Hore uvedené služby sú hlavné výhody pre našich študentov a pre všetkých tých, ktorí sa k nám prídu o skúškach informovať.

Napíšte nám

Nie je čitateľný? Zmena textu. captcha txt

Zadajte text a stlačte Enter

Katka Trepacova