Learn English with us
Learn English with us
Apprendre le français avec nous
Imparate l´italiano´ con noi
Lerne Deutsch mit uns
Aprende español con nosotros
изучайте русский с нами
Learn English with us

Cena YLE skúšky je 55€, prípadne pri uplatnení vzdelávacieho poukazu 20€.

V súčasnom svete angličtina predstavuje vitálnu znalosť, ktorá pomôže Vašim deťom naplniť svoj potenciál v neskoršom veku. Čím skôr sa začnú učiť, tým lepšie – deti sa použitím tých správnych metód naučia angličtinu rýchlo, efektívne a zábavne. Keď sa ju už raz začnú učiť na našej škole, získajú tým pevné základy, ktoré budú pre nich v neskorších štúdiách len výhodou.

Ak sa deti učia po anglicky, je dôležité, aby sa učili praktickú a užitočnú stránku tohto jazyka. Je takisto dôležité, aby sa učili hovoriť po anglicky spisovne a aby ich výučba smerovala k medzinárodným normám, ktoré ich pripravia na štúdium v zahraničí alebo prácu v medzinárodnom prostredí.

Myslíme si, že výučba detí by nemala byť plná stresu, ale stimulujúca a plná zábavy. Čítanie, písanie a komunikácia v angličtine by mala byť pre nich priam prirodzená. Keď budú postupne získavať sebavedomie, budú sa ju chcieť učiť viac a používať na náročnejšej úrovni.

Dôležitou súčasťou rozvíjania tohto sebavedomia je podpora a povzbudenie, ktoré môžete svojím deťom dodať práve vy, milí rodičia. Zapamätajte si, že Vaše deti si potrebujú angličtinu neustále precvičovať, a to aj doma.

English for young learners

Malé deti, ktoré sa učia po anglicky, získavajú výhodu, ktorá im zostáva na celý život. Cambridge ESOL berie do úvahy túto skutočnosť, a preto vyvinula špeciálny systém skúšok, pomocou ktorých môžu deti v mladšom školskom veku postúpiť ďalej na ceste za učením sa angličtiny.

Young Learners English (YLE) v Jazykovej škole SPEAK je spoľahlivý a dôsledný nástroj na pozorovanie pokrokov Vášho dieťaťa v čítaní, posluchu, písomnom a ústnom prejave. Skúšky sú pripravené tak, aby učenie sa angličtiny bolo zábavné a aby deti mali motiváciu dopracovať sa až k certifikátom a “ochrannému štítu”, ktorý zaznamenáva ich úspech.

Existujú tri úrovne skúšok YLE, ku ktorým sa môžu deti dopracovať: Starters, Movers a Flyers, pričom Starters je najzákladnejší a zameriava sa na malé deti, ktoré majú úplné základné znalosti.

Postupným zdokonaľovaním sa a získaním certifikátu Flyers sa deti dostanú na úroveň, ktorá im umožňuje zamerať sa na skúšky všeobecnej angličtiny Key English Test (KET) alebo Preliminary English Test (PET) – úrovne, ktoré zúročia pri ďalšom štúdiu alebo na pracovisku.

Prečo by mali práve Vaše deti absolvovať skúšky Cambridge English Language Assessment?

Jasný pokrok

Cambridge English Language Assessment nájde pre Vaše dieťa tú najvhodnejšiu skúšku, na ktorú môže nasmerovať svoje úsilie bez ohľadu na to, koľko má rokov, aké sú jeho schopnosti a prečo sa učí po anglicky. Začínajú od certifikátov, ktoré sa zameriavajú na deti v mladom školskom veku (YLE) a postupujú až ku skúškam pre najpokročilejších študentov. Uvidíte, že získanie jedného certifikátu je prirodzeným krokom k absolvovaniu ďalšej, náročnejšej skúšky. Vďaka tomu, že skúšky Cambridge English Language Assessment testujú skôr to, čo kandidáti vedia ako nevedia, sa rozvíja ich sebavedomie a odvaha pokračovať v štúdiu. Dokonca aj najzákladnejší certifikát je dobrým štartovacím bodom na ceste za absolvovaním skúšok, ktoré sa neskôr zídu na študijné či pracovné účely.

Uznanie

Absolvovanie skúšky z angličtiny je dôležitým prínosom pre Vaše dieťa. Takýmto spôsobom môže úplne využiť príležitosti, ktoré mu ponúkne budúci svet práce. Preto najlepšie bude, ak Vaše dieťa začne už teraz pracovať na tom, aby získalo jeden z certifikátov, ktoré uznáva tisíce vzdelávacích organizácií a zamestnávateľov na celom svete. Skúšky Cambridge English Language Assessment sú uznávané takisto aj vládnymi a prisťahovaleckými úradmi a profesnými organizáciami v mnohých krajinách.

Ďalší postup

Prihláška

  • Zaregistrovať môžete Vaše dieťa na skúšky Cambridge English Language Assessment v Jazykovej škole SPEAK.
  • Prihlásiť sa na skúšku priamo cez Cambridge English Language Assessment nie je možné, preto Vám odporúčame skontaktovať sa s Vašim lektorom v Jazykovej škole SPEAK alebo najbližším testovacím centrom, kde Vám radi poskytnú informácie o kurzoch, prihláškach na skúšky, harmonograme skúšok a poplatkoch.
Napíšte nám

Nie je čitateľný? Zmena textu. captcha txt

Zadajte text a stlačte Enter

Katka Trepacova